Activitats Mostra anual de Cors Clavé

Mostra de Cors Clavé

Progrés, virtut i amor.

     altalt
   alt   

alt

     alt

  .                                                                              

.                                                             

Des de l'any 2012 la FCC organitza un gran esdeveniment que reivindica una tradició històrica claveriana.

El projecte té una vocació de continuïtat. En el marc del concert es fa lliurament de les medalles d'Or de la Federació (màxima distinció) pel treball i dedicació al cant coral i el compromís social i cultural. Després de cinc edicions s'ha consolidat com a una de les grans cites anuals de referència del Cant Coral a Catalunya.

Després de més de 160 anys de FCC aquesta mostra és l'exemple de les paraules del lema dels Cors Clavé: Progrés, virtut i amor

 

alt


Cinc edicions de la Mostra de Cors de Clavé

     

alt

alt

alt


alt

alt


alt
alt
alt
alt
alt