Assamblea General Ordinària

En la present assamblea es celebraran les eleccions a la presidència.