L’Aurora digital

Petita història

L’única publicació escrita en català que té els orígens en el segle XIX és la revista L’Aurora, publicada també per la més antiga de les federacions associatives catalanes, la Federació de Cors de Clavé.

És per aquesta raó que ha sobreviscut de diferents maneres a tants i tants esdeveniments històrics que s’han produït en un segle que no va ser precisament favorable a iniciatives de pau, progrés i solidaritat, com les que impulsava Josep Anselm Clavé, el seu fundador.

Aquesta dada objectiva de tan llunyana fundació atorga a L’Aurora la condició de ser la publicació degana de la premsa escrita en català, condició que fou públicament reconeguda a la Nit de les Revistes celebrada l’any 2008 per l’Associació de Publicacions Periòdiques Escrites en Català (APPEC).

La revista a l’actualitat

Actualment té una periodicitat trimestral i els continguts van des de la informació de les activitats pròpies de la Federació, com les dels deus membres (les més de 150 corals federades), passant per la publicació d’articles de debat, històrics i divulgatius, fins oferir les seves pàgines (aquests darrers quatre anys) a l’Ens de Comunicació Associativa, el qual en cada número editat publica de dues a quatre pàgines de contingut propi, per la qual cosa la revista es converteix en el portaveu escrit d’aquesta federació de federacions.

Amb un format de mida DIN A-4, combinant el color i el blanc i negre, L’Aurora té una tirada de 4.000 exemplars, i s’adreça al seu col·lectiu de cantaires, institucions i subscripcions.

Per a qualsevol comanda contactin amb la Federació a l’horari de secretaria, telèfon o correu electrònic.

Algunes portades

Auca de la vida de Josep Anselm Clavé